CÁC NHÓM TÌNH NGUYỆN VIÊN:

Nhóm Diễn viên quần chúng
- Dự án phim "578" sẽ được quay tại Hà Nội, Yên Bái, Sơn La, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi cần các diễn viên quần chúng tại mỗi địa điểm quay. Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách gửi ảnh của bạn tới Ekip Sản Xuất!

 

Nhóm Hỗ trợ Sản Xuất 

Trở thành thành viên trong Ekip "578" bằng cách tham gia và hỗ trợ hoạt động sản xuất phim tại các địa điểm phim trường quay. 

 

[[[["field8","equal_to","Nh\u00f3m 1"]],[["show_fields","field14"]],"and"]]
1 Step 1

Form Đăng ký

Đăng kí để trở thành tình nguyện viên của dự án phim "578"

Họ tênyour full name
Ngày sinhof appointment
Số điện thoạiyour full name
Ảnh của bạnupload
Tải lên
Previous
Next