Donate

Dưới 200.000 VNĐ

Cảm ơn bạn đã ủng hộ dự án

500.000 VNĐ

Lời cảm ơn của Ekip Sản Xuất trên Fanpage

1.000.000 VNĐ

Lời cảm ơn của Ekip sản xuất trên Facebook
01 cặp vé xem phim ưu tiên của Nhà Phát Hành có giá trị trong 2 tuần đầu công chiếu

5.000.000 VNĐ

Lời cảm ơn của Ekip sản xuất trên Fanpage
02 vé xem phim ưu tiên từ Nhà Phát Hành có giá trị trong thời gian công chiếu
Chúng tôi trân trọng lưu tên bạn trong cuốn sách`` Hành trình làm phim 578``

10.000.000 VNĐ

Lời cảm ơn của Ekip sản xuất trên Fanpage
02 vé xem phim ưu tiên từ Nhà Phát Hành có giá trị trong thời gian công chiếu
Trân trọng ghi tên của bạn được ở lời cảm ơn cuối phim

30.000.000 VNĐ

Lời cảm ơn của Ekip sản xuất trên Fanpage
Trân trọng ghi tên của bạn ở lời cảm ơn cuối phiM
01 vé mời tham dự Buổi ra mắt phim

50.000.000 VNĐ

Lời cảm ơn của Ekip sản xuất trên Fanpage
01 vé mời tham dự Buổi ra mắt phim
Trân trọng ghi tên của bạn trong Cộng tác Sản Xuất của bộ phim

ĐÓNG GÓP KHÁC

Liên hệ với chúng tôi qua email 578movie@gmail.com

LỜI CẢM ƠN


Bằng tất cả chân tình, chúng tôi gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành nhất

Bằng tất cả chân tình, chúng tôi gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành nhất